86-575-83982999
            83091270
Home » Contact

Contact

latest news

Shengzhou Sanjiu Lamp Co., Ltd.

Tel : 86-575-83982999    83091370

Fax: 86-575-83986168     83096518

Address: Chongren Town.Shengzhou county,Zhejiang,P.R.C.

Tel : 86-575-83982999 83091270
Fax: 86-575-83986168 83096518
Add: Chongren Town.Shengzhou county,Zhejiang,P.R.C.

Scan QR code